Czy tłumaczenie dokumentów samochodowych jest potrzebne?

Po zakupie pojazdu poza granicami Polski czeka nas załatwianie szeregu formalności. Jedną z pierwszych czynności, jaką powinniśmy podjąć, jest znalezienie tłumacza przysięgłego, który przełoży na język polski całą dokumentację samochodu. W jakich sytuacjach będzie nam ona niezbędna?

Zgłoszenie kupna pojazdu

Z początkiem 2020 roku w życie weszła zmiana w prawie o ruchu drogowym, dotycząca terminu zgłaszania informacji o zmianie właściciela pojazdu – również tego sprowadzonego z zagranicy. Z odpowiednimi dokumentami powinniśmy się pojawić we właściwym urzędzie w terminie do 30 dni od daty zakupu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą finansową w wysokości nawet 1000 zł.

Jednym z dokumentów, jakie musisz ze sobą zabrać do urzędu, jest umowa kupna-sprzedaży lub faktura będąca dowodem dokonania zakupu. Jeśli została ona sporządzona w języku innym niż polski, powinieneś wziąć ze sobą również jej uwierzytelnione tłumaczenie, wykonane przez uprawnioną do tego osobę.

Zarejestrowanie pojazdu

Samo zgłoszenie zakupu auta w urzędzie nie jest jednak jedyną formalnością, jaką musimy załatwić jako jego nowi właściciele. Samochód zakupiony za granicą musi też zostać zarejestrowany - również w terminie 30 dni. Aby wykonać ten obowiązek, w Twoim wydziale komunikacji musisz złożyć tłumaczenia dokumentów samochodowych takich, jak dowód rejestracyjny i karta pojazdu, zaświadczenie o aktualnym badaniu jego stanu technicznego, dowód opłacenia akcyzy i wyrejestrowania auta za granicą, a także oczywiście umowę poświadczającą, że jesteśmy właścicielami pojazdu (umowę kupna, fakturę, umowę darowizny).

Obecnie obowiązujące przepisy mówią o tym, że nie ma konieczności tłumaczenia dowodu rejestracyjnego samochodu jeśli posiada on kody ujednolicone, a samo auto zostało kupione w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA. W praktyce sprawa nie wygląda już tak zerojednynkowo. W dowodzie mogą być bowiem zapisane inne informacje niż kody, a te już wymagają przetłumaczenia. Aby uniknąć problemów w urzędzie warto więc zlecić przekład dowodu rejestracyjnego uprawnionej do tego osobie.