Jakie dokumenty samochodowe wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Gdy kupujesz samochód za granicą bądź przywozisz go zza granicy do Polski, często konieczne jest tłumaczenie przysięgłe dokumentów samochodowych. To ważny proces, który ma na celu zapewnienie zrozumienia ich treści przez odpowiednie organy i instytucje. Warto wiedzieć, jakie dokładnie dokumenty samochodowe wymagają tłumaczenia przysięgłego, aby uniknąć nieporozumień i opóźnień w procesie rejestracji pojazdu. W tym wpisie omówimy najważniejsze dokumenty, które mogą podlegać tłumaczeniu przysięgłemu.

Dowód rejestracyjny

Jednym z kluczowych dokumentów samochodowych, który potwierdza zarejestrowanie samochodu w danym kraju, jest oczywiście dowód rejestracyjny. Jeśli sprowadzasz samochód zza granicy lub dokonujesz zmiany jego właściciela, konieczne może być tłumaczenie przysięgłe tego zapisu. Tłumacz przysięgły musi bowiem potwierdzić jego zgodność z oryginałem i wszelkimi zawartymi tam informacjami – jest to bardzo ważne dla organów rejestracyjnych.

Świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności

Świadectwo homologacji oraz certyfikat zgodności to dokumenty potwierdzające, że Twój pojazd spełnia określone normy i przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa czy środowiska. Samochód sprowadzany z innego kraju musi mieć więc przetłumaczone na język polski te zapiski, aby otrzymać w naszym kraju homologację.

Umowa zakupu-sprzedaży

Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny do legalnego zarejestrowania pojazdu zza granicy w polskim urzędzie, jest oczywiście umowa zakupu-sprzedaży. Dokument ten potwierdza przeniesienie własności auta. Choć nie jest to zapis techniczny, w dalszym ciągu należy przeprowadzić jego tłumaczenie przysięgłe.

Protokół przeglądu technicznego

Zadaniem tego dokumentu jest potwierdzenie, że zakupiony przez Ciebie za granicą samochód spełnia wszelkie wymogi techniczne i jest w sprawny i bezpieczny do użytku na drogach. Protokół przeglądu technicznego jest więc kolejnym ważnym dokumentem, który należy przetłumaczyć z pomocą tłumacza przysięgłego. Będzie to bowiem potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie samochodu zakupionego za granicą, w Polsce.